פיתוח כמ"מ- מבנה ארגוני מקדם עסקים 

לרשות המקומית כגורם המתכלל והמנהל של סביבת החיים ביישוב, ההזדמנות לנהל את מרחבי העסקים. תחת מגבלות החוק, הבעלות על הנכסים והעסקים, עדין יכולה הרשות להוביל מהלכים של ניהול אחיד, תכנון מסודר, שיתופי פעולה ועוד.

הסתכלות על הרחובות המסחריים, מרכזי הקניות השכונתיים ומתחמי העסקים כמערכת חייה ונושמת שיש לארגן ולפתח, תדחוף ותאפשר לעסקים קטנים ובינוניים למצוא את מקומם ולהצליח לשרוד במציאות השוק והכלכלה.

Fast Food Truck

הרשות המקומית ופיתוח ארגון תומך עסקים

על-פי מודל הקניון, יש לנהל מרחב עסקי באופן אחיד וביצירת הרמוניה והשלמה בין כל השותפים במרחב. 

מה כולל מודל הקניון?

 

ניהול המרחב הפיזי:

ניקיון, נגישות, בטיחות.

נראות - שילוט, מיתוג בעזרת דגלים, תמונות, צמחיה, מדרכות ועוד.

חוויה- ריח, מוסיקה, מקומות ישיבה וצל.

תמהיל חנויות: מגוון חנויות מעניין, עונה על צורכי הלקוח, משלים סל קניות יומיומי.

שיווק: אירועי תרבות, ירידים, פרסום משותף.

מה יכולה רשות מקומית לעשות?

1.ארגון וחיבור בעלי הנכסים במרחב העסקי לפעול יחד.

2. ארגון בעלי העסקים לפעולות משותפות.

3. שימוש במרחב הציבורי- על-ידי הסדרת תקנים ודרישות רגולטוריות.

4. שמירה על הסדר והניקיון, פתרונות חניה, נגישות.

5. פעולות שיווק משותפות, אפליקציה או אתר משותף, דף פייסבוק מקומי, אירועי תרבות במקום. 

6. קידום פעילות של עסקים בתחומים שונים על-ידי תקינה מקומית. 

כלכלה מקומית מגוונת, מחוברת למקום, משלבת אנשים, מקומות ומסורות של הקהילה-  מחייבת ניהול מתכלל וגורם מארגן.

הגורם הזה הוא הרשות המקומית.

Copy of רשות מקדמת עסקים שייכות.png

מבנה ארגוני רשותי מקדם עסקים

תפקיד מקדם עסקים ברשות

יותר ויותר רשויות מקומיות מפתחות בתוכן מחלקה/תחום לקידום ופיתוח הכלכלה המקומית.

ובראש המחלקה מציבות "מקדם עסקים רשותי" שתפקידו להוביל אסטרטגיה מוגדרת וברורה.

לאסוף נתונים עדכנים ולאפשר קבלת החלטות מושכלת.

לפתח מענים מקצועיים לבעלי עסקים.

להוביל מהלך של שיפור שירות ופתרון חסמים בירוקרטים

 ועוד

צעדים ראשונים

ייעול ושיפור שרות:

 

נגישות גבוהה למידע עדכני, פגישות עם עסקים, הכוונה בתחומי רישוי עסק: תב"ע, איכות הסביבה, משרד הבריאות, מענה מרחוק, תכנון תהליך רישוי הכולל מענה דיגיטלי. זכויות, חובות, והנגשת כלים של הממשלה, משרד הכלכלה והרשות.

תכנון ארוך וקצר טווח

תכנון ארוך טווח:

התייחסות לתכנון תב"ע/תב"א של העיר, היישוב ו/או האזור. מומלץ לבדוק האם מתנהלים תהליכי תכנון ברמת היישוב/האזור ולוודא כי ישנה נציגות לעסקים בצוותי העבודה.

 

תכנון טווח קצר:

התייחסות לתב"ע קיימת, בעיות/פערים לפי אזורים, רחובות, יישוב.

מקדם עסקים ברשות

 

מומלץ שיבחר במינוי של ראש הרשות לאור זאת שבעל התפקיד צריך לייצג את ראש הרשות ועמדתו. חשוב שבעל התפקיד יהיה אדם תקשורתי, מקובל על בעלי תפקידים ברשות ומועצת העיר,

בעל סמכות, יכולת לזמן את כל בעלי התפקידים ויכולת לקדם פתרונות.

יש חשיבות לנוכחות פיזית בקרבת המחלקות הרלוונטיות: רישוי, הנדסה, פיקוח, איכות סביבה.

אסטרטגיה

תפיסה עקרונית לתחום, מוסכמת על ראש העיר והצוות הבכיר, על-פיה יקבעו הפעולות, סדרי העדיפויות וכן פתרון הבעיות.