בקיבוצים ובמושבים מתנהלים שני סוגי עסקים: בקיבוץ-הענפים של המשק- כלומר עסקים השייכים ליישוב עצמו, ועסקים פרטיים בעיקר נותני שרותים. במושב עסקים בנחלות בעיקרם חקלאות ותיירות.  בכל יישוב פועלת מכולת מקומית, בדרך כלל מספרה ואיזו חנות נוחות. על התושבים לצאת את היישוב לעיר הגדולה על מנת להתפרנס, ולצרוך מוצרים ושרותים.

עסקים קטנים ביישוב מהווים גלגל תנופה משמעותי בפיתוח קהילה- יצירת מקומות עבודה, הנגשה והרחבה של שירותים, יצירת מקומות מפגש ועוד.

סדנה- פיתוח כלכלה מקומית ביישוב הכפרי

כלכלה מקומית כפרית

הרצאה או סדנה, המיועדת למנהלי קהילות, ועדים מקומיים ובעלי עסקים מהיישוב.

תכנים:

  • מהי כלכלה מקומית- מושגי יסוד.

  • למה לנו כלכלה מקומית? זיהוי המנופים המרכזיים של הכמ"מ עבור היישוב.

  • איך מפתחים עסקים ביישוב? התמודדות עם סוגיות מפתח: רישוי עסקים, מבנים, חוזים, הנה"ח, רעש, ועוד.

  • תפקיד רכז עסקים קטנים ביישוב- למה חשוב למנות בעל תפקיד ומה מהות התפקיד.

תוכנית הסדנה

מהי כלכלה מקומית

מושגי יסוד- מודל המשפך/ המטרייה

המכפיל המקומי

עולם התעסוקה החדש

1

כלכלה מקומית- מנוף לפיתוח קהילה

עקרונות אסטרטגים

זיהוי הזדמנויות ונכסים מקומיים

2

פיתוח עסקים

תהליך יישובי לפיתוח כמ"מ

הסדרת יחסים- תקנון, חוזים, הנה"ח, ביטוח, תשלומים

התמודדות עם חסמים- ייעוד קרקע, מבנים להשכרה, מפגעים

מנהלת עסקים ותפקיד רכז עסקים יישובי

3

כוחו של היחד- יריד תיירות המחבר בין מגוון עסקים באזור נתון.

דוגמה נפלאה ליכולת של הרשות המקומית והנהלות היישוב לרקום פעילות שתתרום לעסקים, לתושבים ולאזור כולו. 

כל הזכויות שמורות ל AravaTV, חגי דהן-צילום,  https://www.youtube.com/watch?v=Ea5xSpeIlTk&feature=emb_logo