Untitled design (13).png

תכנון מסלול חיים

לכולנו מסלול חיים שיעור לעבור

הזדמנויות בחירה 

בקריירה | זוגיות | משפחה | פיתוח אישי

 

מזמינה אתכם לתהליך אישי של התבוננות בעזרת ההדרכה הגבוהה

  • מהו השיעור - שאלה מרכזית

  • מהן האיכויות שלי

  • מהו מרחב המשמעות - קריירה

  • חסמים וגורמים מעכבים

  • הווית חיים מיטבית

לאתר1.png

מפגשים אישיים לדיוק תדר

זיהוי התדרים המפעילים אותי

  1. דיוק תדר נכון לי

  2. תרגול ניקוי תדר

 

מהו השינוי?

שיפור באיכות החיים הרגשית

מציאת מרחבי המשמעות והמימוש

פתיחת חסמים

דרך חיים חדשה

מפגשים אישיים לדיוק תדר

Earthy Green Beige Furniture Facebook Post (700 x 600 px) (1300 x 720 px).png
המלצות למאיץ.png

קבוצת נשים אינטימית לדיוק תדר

סדנה - לדייק מסלול חיים- לאתר.png

סדנה ארגונית לחיבור תדר אישי וארגוני

פלייר לפרסום באתר.png

דוגמה לסיכום תקשור בעזרת קלפים

סיכום מפגש 1.png

ללמוד עוד- בקבוצת פייסבוק סגורה

Copy of  לדייק מסלול חיים.png

מצאו את הקבוצה שלי בפייסבוק ובקשו חברות