• גל דקל

מתחברים בשלישי - סיכום מפגש למידה עם אביה דרי מאור יהודה בנושא התאגדויות ופורומים של בעלי עסקים

https://shoutout.wix.com/so/6dNh4Aytl?languageTag=en מוזמנים לקרוא סיכום קצר בניוזלטר

ולרחבה להכנס להקלטה המלאה של המפגש.

היה מרתק