חזון- יעדים- מילים גדולות, כותרות ותמונות שתולים על הלוח. ומה אחר כך? איך כל זה הופך למציאות?

בסדנה "מחזון למעשה" נעסוק בהגדרת חזון כך שיהיה ישים ויאפשר לנו לעבור לעשיה ממוקדת כאשר החזון משמש מצפן ומכוון את הדרך.

הסדנה מיועדת לבעלי עסקים, מנהלים, עובדים וכן לאנשים פרטים ששואפים ליותר.

סדנה- מחזון למעשה

מחזון למעשה- תהליך בניית תוכנית עבודה למימוש החזון

חזון- לחזות, לדמיין, לצייר את העתיד.

יעד- כיוון, לאן אנחנו הולכים.

תוצאה- מה נשיג, איך זה יראה, ירגיש, איך נדע שהגענו אל היעד הנכסף?

בני אדם זקוקים לחזון להתחבר אליו, לשאוף אליו

אחרת, בשביל מה לקום בבוקר?

חזון מאחד ומחבר אנשים, השאיפה, התקווה והאמונה שמשהו טוב יותר יכול להתקיים, מביאים אנשים לשותפות, למאמץ, לוויתור, למחויבות.

אך אסור להיתקע בשלב החזון, יש לפעול באופן סדור ומכוון בכדי להגשים אותו. 

תוכנית עבודה הכוללת פרוט המשימות בדרך, לוחות הזמנים והתקציב- הם שיאפשרו לנו להגשים ולהגיע לחזון שלנו.

תכנית הסדנה

תמונת עתיד

מדוע אנחנו זקוקים לחזון, מהי תמונת עתיד וכיצד כותבים אותה כך שתניע אותנו לפעולה.

נתאמן בכתיבת תמונת עתיד לעסק שלנו, למקום העבודה או לחיים האישיים שלנו.

1

כתיבת מטרות/ יעדים

כיצד להגדיר מטרה בצורה מיטבית.

שיטת SMART לכתיבת מטרות.

הגדרת תוצאות רצויות לכל תחום פעילות.

2

תוכנית עבודה

הגדרת משימות למטרות שהצבנו.

לוחות זמנים- שימוש בגאנט, יומן. 

תקציב ומקורות- תכנון הכנסות למול הוצאות, תזרים, מקורות מימון. בקרה ותיקון- משוב ונקודות לעצור ולבחון התקדמות. 

3

דגם תכנית עבודה

כלי ניהולי

לו"ז ביצוע

מועד מדוייק לביצוע המשימה

משימה

הפעולה מדוייקת הנדרשת בשבוע / חודש זה למימוש המטרה

תוצאה

מה יקרה בפועל, מה יראה על פני השטח כדי שאדע שהצלחתי בביצוע המשימה

מטרה

מטרת השיא הרלוונטית

תחום מחלקה

מוצר או מחלקה בעסק

תוכנית העבודה מפרקת באופן מסודר כל מטרה למשימות וללוחות הזמנים.

התוכנית מתחילה בתחום בו יש לפעול, מפרקת את התחום למטרות, תוצאות ומכאן מכלול המשימות הנדרשות על מנת להגיע לתוצאות הרצויות. את המשימות יש לסדר על פי סדר עדיפויות, כאשר החשובה ביותר הינה המשימה שתשפיע באופן המשמעותי ביותר על השגת התוצאה.